optionen handel.

Dobro dosli na nasu stranicu - kontakti

 

Zenica, 24.04.2024. godine

- Obavijest o terminu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita (3122 - Ispravka) OPŠIRNIJE

 


Zenica, 23.04.2024. godine

- Obavijest o terminu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita (3119) OPŠIRNIJE

- Obavijest o terminu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita (3120) OPŠIRNIJE

- Obavijest o terminu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita (3121) OPŠIRNIJE

- Obavijest o terminu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita (3122) OPŠIRNIJE

 


Zenica, 03.04.2024. godine

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko - dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 2/24). Pravilnika o radu Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona broj: 3229/2017. 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018, 515/2020, 2813/2020, 4218/20, 7874/21, 254/21, 4127/2021, 1367/22, 3299/22, 6945/22 i 4792/2023, 7335/2023, 1722/2024, Procedure o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona broj: 1724/24, Odluke Upravnog odbora broj:1725/24 0d 07.03.2024. godine i Odluke direktora o potrebi prijema u radni odnos broj: 2217/24 ad 25.03.2024. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme

RADNA MJESTA:
1. Doktor medicine - spec. medicine rada ili medicine rada i sporta ili spec. opšte medicine ili spec. porodične medicine ili doktor medicine sa posebnom edukacijom iz porodične medicine
- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 2 (dvije) godine

2. Doktor specijalista otorinolaringologije
- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 2 (dvije) godine

3. Doktor specijalista radiologije
- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 2 (dvije) godine

4. Doktor specijalista neuropsihijatrije
- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca

OPŠIRNIJE

 


Zenica, 26.12.2023. godine

Na osnovu člana 3. Procedure o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona broj: 4794/23 od 13.07.2023. godine i 7498/23 od 08.11.2023. godine i Službene zabilješke direktora br. 8358/23 od 04.12.2023. godine, direktor donosi

ODLUKU
o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme

Poništava se Javni oglas za prijem radnika na odredeno i neodredeno vrijeme u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko -- dobojskog kantona, za koji je objavljena Obavijest broj:7734/23 od 21.11.2023. godine dana u dnevnom listu "Oslobodenje" broj: 27.461, a integralni tekst Javnog oglasa na web stranici Zavoda, Osnivača i Zavoda za zapošljavanje Ze-do kantona dana 22.11.2023. godine, u dijelu:

"1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta -1 (jedan) izvrilac na neodredeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca" i

"2. Doktor specijalista pneumoftiziologije - 1 (jedan) izvrsilac na neodredeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca".

OPŠIRNIJE


Zenica, 13.12.2023. godine

Obavijest o terminu i mjestu održavanja usmenog i pismenog ispita

U vezi  sa Javnim oglasom za prijem radnika na odredeno i neodredeno vrijeme broj:  7733/23 od 22.11.2023.  godine, za koji je objavljena Obavijest broj: 7734/23 dana 22.11.2023. godine u dnevnom listu "Oslobodenje" broj 27.461, a integralni tekst Javnog oglasa na web stranici Zavoda i  osnivača dana 22.11.2023. godine, ovim putem pozivamo:

 1. Obavijest o mjestu i terminu usmenog ispita, doktori OPŠIRNIJE

 


Zenica, 06.12.2023. godine

Obavijest o terminu i mjestu održavanja usmenog i pismenog ispita

U vezi  sa Javnim oglasom za prijem radnika na odredeno i neodredeno vrijeme broj:  7733/23 od 21.11.2023.  godine, za koji je objavljena Obavijest broj: 7734/23 dana 22.11.2023. godine u dnevnom listu "Oslobodenje" broj 27.461, a integralni tekst Javnog oglasa na web stranici Zavoda i  osnivača dana 22.11.2023. godine, ovim putem pozivamo:

 1. Obavijest za usmeni ispit, medicinske sestre-tehničari - OPŠIRNIJE
 2. Obavijest za usmeni ispit, medicinski laborant OPŠIRNIJE
 3. Obavijest za pismeni i usmeni ispit,  spec fizikalne medicine OPŠIRNIJE
 4. Obavijest za pismeni i usmeni ispit, spec. biohemije OPŠIRNIJE
 5. Obavijest za pismeni ispit, doktori medicine OPŠIRNIJE
 6. Obavijest za pismeni i usmeni ispit, VŠ RTG OPŠIRNIJE
 7. Obavijest za usmeni ispit, referent za kadrovske i opće posloveOPŠIRNIJE
 8. Obavijest za usmeni ispit, spremaćicaOPŠIRNIJE

 


 

Zenica, 22.11.2023. godine

JAVNI OGLAS za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme - OPŠIRNIJE


 

Zenica, 28.02.2023. godine

OBAVJEŠTENJE ZA POSLODAVCE

prilikom upućivanja radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom na prethodne i periodične ljekarske preglede

Obavještavamo sve poslodavce da je stupio na snagu Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih Ijekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanikm rizikom (“Službene novine Federacije BiH” broj: 9/23).

U tom smislu, naglašavamo da su poslodavci prilikom upućivanja radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom na prethodne i periodične ljekarske preglede, obavezni popuniti:

- Obrazac broj 1 (Uputnica za obavljanje prethodnog ljekarskog pregleda) i/ili
- Obrazac broj 2 (Uputnica za obavljanje periodičnog ljekarskog pregleda)

Ovi obrasci su sastavni dio Pravilnika i moraju biti ispravno popunjeni na način da poslodavac unese SVE tražene podatke, a naročito: opis poslova radnog mjesta, uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati u pogledu zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti, rizici -štetnosti na datom radnom mjestu izražene brojem 1-57, kako je navedeno u Prilogu 1 Pravilnika.
Uz uredno popunjen obrazac, obavezno se prilaže i izvod iz medicinske dokumentacije, kako je i navedeno u obrascu.

OPŠIRNIJE

 


09.02.2023. godine

Naziv ustanove: JU  ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Adresa ustanove: Bulevar Kralja Tvrtka I br.4 Zenica

PREDMET: Spisak privrednih subjekata koji su u sukobu interesa sa JU Zavodom za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona

Kod ugovornog organa - JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, ne postoje privredni subjekti koji se u planiranom postupku javne nabavke mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22).

Direktor
Muris dr Karić, specijalista medicine
Subspecijalista kliničke toksikologije

OPŠIRNIJE

 


29.12.2022. godine

Obavještenje korisnicima zdravstvenih usluga JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona

Poštovani,
u cilju uspješnog obavljanja zdravstvenih pregleda u JU Zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa članom 13. Pravilnika o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima na tim radnim mjestima, obavještavamo sve naše postojeće i potencijalne komitente da su dužni dostavljati ZP1 Obrazac prilikom obavljanja ljekarskih pregleda sa posebnim uslovima rada.

Također, pri upućivanju svojih zaposlenika na ljekarske preglede poslodavci su dužni obavijestiti svoje zaposlenike da obavezno nose postojeću medicinsku dokumentaciju (ranija liječenja, rješenja IK, itd..).

Nošenje medicinske dokumentacije i rješenja IK važi i za poslodavce koji upućuju radnike na sistematske ljekarske preglede.

Direktor
Muris dr Karić, specijalista medicine
Subspecijalista kliničke toksikologije

Opširnije

Obrazac ZP1 - Download

 


02.12.2022. godine

OBAVIJEST

2022-12-02-01U Zavodu za medicinu rada i sporta Zeničko-dobojskog kantona održava se EMNG edukacija. Edukaciju vodi uvaženi prof. dr. sc. Osman Sinanović, te polaznici edukacije dr. Seđad Kahrić, Adisa dr. Oprašić Džordić i Maja Lipotak, dipl. med. sestra.


07.06.2022. godine

OBAVIJEST
o postupku izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za vozače

Obavještavamo

 • kandidati za vozače amatere i osobe za upravljanje amaterskim motornim vozilima (kategorije A, A1, B, B1 i BE), kao i
 • osobe koje dolaze na prvi prethodni pregled radi ocjene posebne zdravstvene sposobnosti za radnike zaposlene na poslovima s povećanim rizikom od ozljeda i nesreća na radu, poslovima upravljanja vozilima (vozači)

da ste dužni donijeti presliku zdravstvene iskaznice ili potvrdu iz zdravstvene iskaznice, da li kandidat boluje od kroničnih bolesti i da li koristi kroničnu terapiju.

OPŠIRNIJE


25.04.2022. godine

Projekt je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša FBiHZavod za medicinu rada i sporta Zeničko-dobojskog kantona uspješno je realizirao dio projekta energetske učinkovitosti - Ulaganja u mjere energetske učinkovitosti u poslovnoj zgradi Zavoda za medicinu rada i sporta Ze-do kantona , koji se odnosi na sljedeće radove: demontaža fasadne bravarije, bravarski radovi i razni radovi. Navedenom realizacijom prve faze projekta zamijenjene su ukupno 54 pozicije višekrilnih prozora u prizemlju i na prvom katu poslovne zgrade Zavoda za medicinu rada i sporta Ze-do kantona. . . . -

OPŠIRNIJE30.07.2021. godine – Obavijest

Obavijest za kandidate za policijska radna mjesta koji dolaze na zdravstveni pregled u Zavod za zdravstveni rad i medicinu sporta Zeničko-dobojskog kantona:
Prilikom dolaska na zdravstveni pregled kandidati su dužni priložiti potvrdu ili nalaz od doktor obiteljske medicine sa sljedeće poveznice:
„Prilog br. 1" Pravilnika o zdravstvenim pregledima policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona".

PREUZMI PDF


 

28.09.2020. godine – Obavijest

LABORATORIJ KZMR pridružuje se globalnom serološkom testiranju na Covid 19.

Pojedinačna cijena testiranja je 40 KM.

Za organizirane grupe (10 i više pacijenata) cijena pretrage je 35 KM.

OPŠIRNIJE

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- 

04.06.2020. godine – Obavijest

RAD POVJERENSTVA ZA KONTROLU BOLESTI 42 DANA, od 15.06.2020. godine, od 14:30 do 17:00 sati.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- 

Naziv ustanove: JU  ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Adresa ustanove: Bulevar Kralja Tvrtka I br.4 Zenica

Direktor:  MURIS dr. KARIĆ , spec. medicine rada, subspecijalist kliničke toksikologije

KZMRKontakt:
Fax: 00 387 32 449-468
Centrala: 00 387 32 449-460
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web stranica: www.kzmr-zdk.ba

Lokacija:
Na magistralnom putu na ulazu u Zenicu, na liniji Autobusko-željeznička stanica-Glavna pošta-Direkcija ArcelorMittall Zenica

Radno vrijeme:
Svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati Radno vrijeme
Poliklinike za studente i fizičke osobe počinje u 07:00 sati, a završava u 19:00 sati.

Korisnici usluga:
Pravne osobe na ugovornoj osnovi za segment specifične zdravstvene zaštite/pregledi djelatnika/, dijagnostika i liječenje zaposlenika, obrada za IC, mjerenje uvjeta radne okoline.

Pojedinci za segment dijagnostike /laboratorijske, konsultativno-specijalističke/, liječenja i fizikalne terapije, obrade za IK, te izdavanja liječničkih uvjerenja /plaćanje u poslovnici Zavoda prema važećem cjeniku ustanove/

 


 

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 17th. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK