Javne nabavke - Plan nabavke i odluke za 2019. godinu

Štampa

 

Plan nabavke za 2019. godinu

pdf-symbol

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2019. godinu (29.05.2019) pdf-symbol
ODLUKE
Odluka o poništenju postupka javne javne nabavke usluga snimke objekta i izrade etažnog elaborata u 2019. godini - Odluka broj 5398/19 (17.07.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke termopapira za aparate: EKG, spirometar i Sony printer u 2019. godini - Odluka broj 5091/19 (28.06.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke dezinfekcionih sredstava i gelova u 2019. godini - Odluka broj 4638/19 (11.06.2019.)  pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke čistaćeg materijala u 2019. godini - Odluka broj 4637/19 (11.06.2019.)  pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke lijekova i ljekovitih sredstava u 2019. godini - Odluka broj 4636/19 (11.06.2019.)  pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke tonera u 2019. godini - Odluka broj 4258/19 (28.05.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke usluge  sanitetskog i potrošnog materijala u 2019. godini - Odluka broj 4256/19 (28.05.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke usluge  verifikacija medicinskih uređaja i mjernih instrumenata u 2019. godini - Odluka broj 4127/19 (21.05.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke urinskih traka u 2019. godini - Odluka broj 4126/19 (21.05.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke usluge revizije finansijskog izvještaja u 2019. godini - Odluka broj 3950/19 (14.05.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama i to usluga drugih zdravstvenih ustanova - LOT 3 - Određivanje krvne grupe - Odluka broj 3578/19 (26.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke voća i sokova - Odluka broj 3584/19 (26.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke potrošnog materijala za spirometar i EKG / jednokratni usnici, termo papir i filteri - Odluka broj 3502/19 (23.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama i to usluga drugih zdravstvenih ustanova - LOT 4 Stomatološke usluge - pregled stomatologa i ortopan - panorama vilice - Odluka broj 3448/19 (19.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke podloga za mikrobiologiju - krvni agar u 2019. godini - Odluka broj 3410/19 (18.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke računarske opreme - Odluka broj 3344/19 (16.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke aparata - Alkotester - Odluka broj 3153/19 (10.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama i to usluga drugih zdravstvenih ustanova - LOT 5 usluge mamografije - Odluka broj 3048/19 (05.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama i to usluga drugih zdravstvenih ustanova - LOT 2 DNK fingerprinting identifikacija lica - Odluka broj 3047/19 (05.04.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o poništenju postupka nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama u dijelu LOT 1 - Vakcinisanje u 2019. godini - Odluka broj 3151/19 (10.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu - Odluka broj 1619/19 (14.03.2019.) pdf-symbol
Poziv za dostavu ponuda - Postupak dodjele ugovora koji za predmet javne nabavke ima usluge iz aneksa II dio B ZJN-a - Predmet nabavke - Zdravstvene usluge pdf-symbol
Odluka  - o pokretanju postupka nabavke usluge drugih zdravstvenih ustanova u 2019. godini - Odluka broj 841/19 (06.02.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 1 - Reagensi, kalibratori, kontrolni serumi, potrošni materijal i deterdženti za biohemijski analizator Mindray 380 (zatvoreni sistem) u 2019. godini - Odluka broj 1356/19 (04.03.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 2 - Epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi u 2019. godini - Odluka broj 1352/19 (04.03.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o pokretanju postupka nabavke laboratorijskog materijala, hemikalija i pratećeg materijala u 2019. godini - LOT 1 i LOT 2 - Odluka broj 840/19 (06.02.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 3 - Reagensi i deterdženti za aparate Mindray BC 3200 u 2019. godini - Odluka broj 537/19 (25.01.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 7 - Hemikalije, reagensi za ručni rad za fibrinogen, boje i razne otopine u 2019. godini - Odluka broj 534/19 (25.01.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 8 - Brzi testovi na drogu, okultno krvarenje, TPHA, helikobakter pylori i alkohol otopine u 2019. godini - Odluka broj 632/19 (30.01.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 6 - Ostali potroüni PVC materijal i staklo u 2019. godini - Odluka broj 629/19 (30.01.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 2 - Laboratorijski materijal za imunohemijske analize - Aparat Mini Vidas u 2019. godini - Odluka broj 585/19 (28.01.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 4 - hranljive podloge, antibiogram diskovi i ginekološki materijal u 2019. godini - Odluka broj 582/19 (28.01.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o poništenju postupka nabavke laboratorijskog materijala, hemikalija i pratećeg materijala u 2019. godini - Odluka broj 344/19 (22.01.2019.) pdf-symbol 
Odluka  - o pokretanju postupka nabavke laboratorijskog materijala, hemikalija i pratećeg materijala u 2019. godini - Odluka broj 9941/18 (24.12.2018.)  pdf-symbol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan nabavke za 2019. godinu

pdf-symbol

ODLUKE
  pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama i to usluga drugih zdravstvenih ustanova - LOT 4 Stomatološke usluge - pregled stomatologa i ortopan - panorama vilice - Odluka broj 3448/19 (19.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke podloga za mikrobiologiju - krvni agar u 2019. godini - Odluka broj 3410/19 (18.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke računarske opreme - Odluka broj 3344/19 (16.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke aparata - Alkotester - Odluka broj 3153/19 (10.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama i to usluga drugih zdravstvenih ustanova - LOT 5 usluge mamografije - Odluka broj 3048/19 (05.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama i to usluga drugih zdravstvenih ustanova - LOT 2 DNK fingerprinting identifikacija lica - Odluka broj 3047/19 (05.04.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o poništenju postupka nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama u dijelu LOT 1 - Vakcinisanje u 2019. godini - Odluka broj 3151/19 (10.04.2019.) pdf-symbol
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu - Odluka broj 1619/19 (14.03.2019.) pdf-symbol
Poziv za dostavu ponuda - Postupak dodjele ugovora koji za predmet javne nabavke ima usluge iz aneksa II dio B ZJN-a - Predmet nabavke - Zdravstvene usluge pdf-symbol
 Odluka  - o pokretanju postupka nabavke usluge drugih zdravstvenih ustanova u 2019. godini -Odluka broj 841/19 (06.02.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 1 - Reagensi, kalibratori, kontrolni serumi, potrošni materijal i deterdženti za biohemijski analizator Mindray 380 (zatvoreni sistem) u 2019. godini - Odluka broj 1356/19 (04.03.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 2 - Epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi u 2019. godini - Odluka broj 1352/19 (04.03.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o pokretanju postupka nabavke laboratorijskog materijala, hemikalija i pratećeg materijala u 2019. godini - LOT 1 i LOT 2 - Odluka broj 840/19 (06.02.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 3 - Reagensi i deterdženti za aparate Mindray BC 3200 u 2019. godini - Odluka broj 537/19 (25.01.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 7 - Hemikalije, reagensi za ručni rad za fibrinogen, boje i razne otopine u 2019. godini - Odluka broj 534/19 (25.01.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 8 - Brzi testovi na drogu, okultno krvarenje, TPHA, helikobakter pylori i alkohol otopine u 2019. godini - Odluka broj 632/19 (30.01.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 6 - Ostali potroüni PVC materijal i staklo u 2019. godini - Odluka broj 629/19 (30.01.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 2 - Laboratorijski materijal za imunohemijske analize - Aparat Mini Vidas u 2019. godini - Odluka broj 585/19 (28.01.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba LOT 4 - hranljive podloge, antibiogram diskovi i ginekološki materijal u 2019. godini - Odluka broj 582/19 (28.01.2019.) pdf-symbol
Odluka  - o poništenju postupka nabavke laboratorijskog materijala, hemikalija i pratećeg materijala u 2019. godini - Odluka broj 344/19 (22.01.2019.) pdf-symbol 
Odluka  - o pokretanju postupka nabavke laboratorijskog materijala, hemikalija i pratećeg materijala u 2019. godini - Odluka broj 9941/18 (24.12.2018.)  pdf-symbol

 

pdf-symbol

Monday the 22nd. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK