optionen handel.

Javni konkursi

 

Zenica, 24.04.2024. godine

- Obavijest o terminu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita (3122 - Ispravka) OPŠIRNIJE

 


Zenica, 23.04.2024. godine

- Obavijest o terminu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita (3119) - OPŠIRNIJE

- Obavijest o terminu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita (3120) - OPŠIRNIJE

- Obavijest o terminu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita (3121) - OPŠIRNIJE

- Obavijest o terminu i mjestu održavanja pismenog i usmenog ispita (3122) - OPŠIRNIJE

 


Zenica, 03.04.2024. godine

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko - dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko dobojskog kantona broj: 2/24). Pravilnika o radu Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona broj: 3229/2017. 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018, 515/2020, 2813/2020, 4218/20, 7874/21, 254/21, 4127/2021, 1367/22, 3299/22, 6945/22 i 4792/2023, 7335/2023, 1722/2024, Procedure o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona broj: 1724/24, Odluke Upravnog odbora broj:1725/24 0d 07.03.2024. godine i Odluke direktora o potrebi prijema u radni odnos broj: 2217/24 ad 25.03.2024. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme

RADNA MJESTA:
1. Doktor medicine - spec. medicine rada ili medicine rada i sporta ili spec. opšte medicine ili spec. porodične medicine ili doktor medicine sa posebnom edukacijom iz porodične medicine
- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 2 (dvije) godine

2. Doktor specijalista otorinolaringologije
- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 2 (dvije) godine

3. Doktor specijalista radiologije
- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 2 (dvije) godine

4. Doktor specijalista neuropsihijatrije
- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca

OPŠIRNIJE


Zenica, 26.12.2023. godine

Na osnovu člana 3. Procedure o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona broj: 4794/23 od
13.07.2023. godine i 7498/23 od 08.11.2023. godine i Službene zabilješke direktora br. 8358/23 od 04.12.2023. godine, direktor donosi

ODLUKU
o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme

Poništava se Javni oglas za prijem radnika na odredeno i neodredeno vrijeme u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko -- dobojskog kantona, za koji je objavljena Obavijest broj:7734/23 od 21.11.2023. godine dana u dnevnom listu "Oslobodenje" broj: 27.461, a integralni tekst Javnog oglasa na web stranici Zavoda, Osnivača i Zavoda za zapošljavanje Ze-do kantona dana 22.11.2023. godine, u dijelu:

"1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta -1 (jedan) izvrilac na neodredeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca" i

"2. Doktor specijalista pneumoftiziologije - 1 (jedan) izvrsilac na neodredeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca".

OPŠIRNIJE


Zenica, 13.12.2023. godine

Obavijest o terminu i mjestu održavanja usmenog i pismenog ispita

U vezi  sa Javnim oglasom za prijem radnika na odredeno i neodredeno vrijeme broj:  7733/23 od 22.11.2023.  godine, za koji je objavljena Obavijest broj: 7734/23 dana 22.11.2023. godine u dnevnom listu "Oslobodenje" broj 27.461, a integralni tekst Javnog oglasa na web stranici Zavoda i  osnivača dana 22.11.2023. godine, ovim putem pozivamo:

 1. Obavijest o mjestu i terminu usmenog ispita, doktori OPŠIRNIJE

 

 


Zenica, 06.12.2023. godine

Obavijest o terminu i mjestu održavanja usmenog i pismenog ispita

U vezi  sa Javnim oglasom za prijem radnika na odredeno i neodredeno vrijeme broj:  7733/23 od 21.11.2023.  godine, za koji je objavljena Obavijest broj: 7734/23 dana 22.11.2023. godine u dnevnom listu "Oslobodenje" broj 27.461, a integralni tekst Javnog oglasa na web stranici Zavoda i  osnivača dana 22.11.2023. godine, ovim putem pozivamo:

 1. Obavijest za usmeni ispit, medicinske sestre-tehničari - OPŠIRNIJE
 2. Obavijest za usmeni ispit, medicinski laborant - OPŠIRNIJE
 3. Obavijest za pismeni i usmeni ispit,  spec fizikalne medicine - OPŠIRNIJE
 4. Obavijest za pismeni i usmeni ispit, spec. biohemije - OPŠIRNIJE
 5. Obavijest za pismeni ispit, doktori medicine - OPŠIRNIJE
 6. Obavijest za pismeni i usmeni ispit, VŠ RTG - OPŠIRNIJE
 7. Obavijest za usmeni ispit, referent za kadrovske i opće posloveOPŠIRNIJE
 8. Obavijest za usmeni ispit, spremaćicaOPŠIRNIJE

 
Zenica, 22.11.2023. godine

22.11.2023. Javni oglas za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme JU Zavod za medicinu rada  Zeničko - dobojskog kantona - PDF

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIĆKO-DOBOJSKOG KANTONA


Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko - dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko - dobojskog kantona broj: 9/23 i 14/23), Pravilnika o radu Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018, 515/2020, 2813/2020, 4218/20, 7874/21, 254/21, 4127/2021, 1367/22, 3299/22, 6945/22 i 4792/2023, 7335/2023, Procedure o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona broj: 4794/23 i 7498/2023, Odluke Upravnog odbora broj: 7729/23 od 21.11.2023. godine, te Odluke direktora o potrebi prijema u radni odnos broj: 7732/23 od 21.11.2023. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme

Radna mjesta:

1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.762,10 KM
 • obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga


2. Doktor specijalista pneumoftiziologije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.762,10 KM
 • obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga


3. Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 • 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 2 (dvije) godine
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.762,10 KM
 • obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga


4. Specijalista medicinske biohemije

 • 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 2 (dvije) godine
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.352,90 KM
 • obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda


5. Doktor medicine

 • 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 1 (jedne) godine
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.301,75 KM
 • obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga


6. Viši RTG tehničar

 • 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.457,77 KM
 • obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda


7. Medicinska sestra - tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Odjeljenje ORL

 • 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM
 • obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda


8. Medicinska sestra - tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Oftalmološko odjeljenje

 • 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM
 • obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda


9. Medicinska sestra - tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Ginekološka ordinacija

 • 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM
 • Obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda


10. Medicinska sestra - tehničar u Ambulanti za opću zdravstvenu zaštitu radnika

 • 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM
 • obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda


11. Medicinski laborant, Služba za laboratorijsku dijagnostiku

 • 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM
 • obavlja poslove medicinskog laboranta prema Pravilniku o unutrašnjoj
 • organizaciji i sistematizaciji Zavoda


12. Referent za kadrovske i opće poslove, Služba za pravne kadrovske i opće poslove

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.063,92 KM
 • obavlja sve statističke poslove u vezi sa kadrovskom politikom i operativno pomaže rad protokola, arhive i pravne službe te ostale poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda


13. Spremačica, Služba za pravne kadrovske i opće poslove

 • 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 1 (jedne) godine
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 613,80 KM
 • Vrši poslove održavanja higijene u objektu

Direktor
Muris dr Karić, specijalista medicine rada
klinički toksikolog

OPŠIRNIJE: Javni oglas za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme JU Zavod za medicinu rada  Zeničko - dobojskog kantona - PDF


 

Broj:522/22
Zenica, 21.1.2022. godine

Na osnovu člana 36. Statuta i Odluke o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika na neodređeno vrijeme broj:521/2022 od 21.01.2022. godine, direktor objavljuje

PONIŠTENJE
dijela Javnog oglasa za prijem radnika na neodređeno vrijeme

Poništava se Javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona, koji je objavljen dana 14.12.2021. godine u listu „Oslobođenje“, na web stranici JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona, web stranici Vlade Zeničko – dobojskog kantona, te web stranici JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona, u dijelu:

Radna mjesta:

1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca


2. Doktor specijalista medicinske mikrobiologije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca


3. Doktor specijalista otorinolaringologije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca,


Direktor
Muris dr Karić, specijalista medicine rada
klinički toksikolog

 


14.12.2021. Javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme JU Zavod za medicinu rada  Zeničko - dobojskog kantona - PDF

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA


Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko – dobojskog kantona broj: 8/19, 6/20, 19/20), Pravilnika o radu Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018, 515/2020, 2813/2020, 4218/20, 7874/21, 254/21, 4127/2021 i Procedure o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona broj:514/20 od 24.1.2020. te Odlukedirektora o potrebi prijema u radni odnos broj:8746/21 od09.12.2021., raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem radnika na neodređeno vrijeme

Radna mjesta:

1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća na osnovu 21 radni dan u mjesecu: 2.211,30KM
 • Specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

2. Doktor specijalista medicinske mikrobiologije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaćana osnovu 21 radni dan u mjesecu: 2.211,30 KM
 • Specijalista medicinske mikrobiologije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

3. Doktor specijalista otorinolaringologije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaćana osnovu 21 radni dan u mjesecu: 2.211,30 KM
 • Specijalista otorinolaringologije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

4. Medicinska sestra – tehničar u Odjeljenju otorinolaringologije sa kabinetom za audiometriju, vestibulometriju i timpanometriju, Konsultativno specijalistička služba medicine rada sa dijagnostikom i liječenje u odnosu na uslove i zahtjeve radnog mjesta

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 30 (trideset) dana
 • pripadajuća osnovna neto plaćana osnovu 21 radni dan u mjesecu: 941,85 KM
 • Medicinska sestra – tehničar u Odjeljenju otorinolaringologije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona

Uslovi za vršenje poslova
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 • Da su državljani Bosne i Hercegovine, što dokazuju dostavljenim uvjerenjem o državljanstvu
 • Da su psihički i fizički sposobni za obavljanje poslova za radno mjesto za koje se prijavljuju, a što dokazuju dostavljanjem originalnog ljekarskog uvjerenja i orginalne sanitarne knjižiće (za radna mjesta od 1-4). Ove dokaze dostavit će kandidati koji budu izabrani na Javnom oglasu, u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos, a prije stupanja na rad.

Pored općih, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, kako slijedi:

 • Za radno mjesto broj 1: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), specijalizacija iz medicine rada ili iz medicine rada i sporta, važeća licenca za rad i poznavanje rada na računaru.
 • Za radno mjesto broj 2: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), specijalizacija iz medicinske mikrobiologije, važeća licenca za rad i poznavanje rada na računaru.
 • Za radno mjesto broj 3: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), specijalizacija iz otorinolaringologije, važeća licenca za rad i poznavanje rada na računaru.
 • Za radno mjesto broj 4: SSS-IV, Medicinska škola, važeća licenca za rad, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, šest mjeseci rada u struci

Dokazi
U svrhu dokazivanja naprijed navedenih uslova, kandidati su dužni uz prijavu na javni oglas, dostaviti i kraću biografiju sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona, kao i sljedeću dokumentaciju, kao dokaze (originale ili kopije s ovjerom ne starijom od 6 mjeseci):

 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma o završenom fakultetu, odnosno srednjoj školi)
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za radna mjesta broj 1.-3)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta od 1.-4.)
 • Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore (za radna mjesta od 1.-4.)
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (za radna mjesta od 1.-4.)
 • Dokaz o radnom iskustvu (za radno mjesto 4)
 • Uvjerenje o državljanstvu

Oblasti i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni dio ispita

 • Literatura za spremanje ispita: Literatura korištena tokom studija na Medicinskom fakultetu (radna mjesta 1-3), odnosno tokom školovanja u Medicinskoj školi (radno mjesto 4.)

Napomena:

 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru), uvjerenje fakulteta ili srednje škole o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili drugaisprava fakulteta odnosno škole (ovjerena kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi) ili ustanove koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru).
 • Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.
 • Sa kandidatima koji dostave potpunu dokumentaciju Komisija će obaviti pismeni i usmeni stručni ispit (za radno mjesto za koje je kao uslov propisana SSS samo usmeni ispit), nakon kojeg će biti donesena odluka o prijemu u radni odnos. O datumu, vremenu i mjestu pristupanja polaganja pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem pismene obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita.
 • Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog i usmenog stručnog dijela ispita, smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure.
 • Kriterij na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: postignuti uspjeh na pismenom i/ili usmenom stručnom ispitu, eventualne preporuke ranijih poslodavaca i dosadašnje radno iskustvo.
 • O rezultatima oglasa, kandidati će biti pismeno obaviješteni.
 • Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja u vezi sa ovim javnim oglasom: Hana Busuladžić, broj tel: 032/449-460
 • Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.

 

Svu traženu dokumentaciju, uz prijavu potpisanu od strane podnosioca i kratku biografiju, treba dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njegove objave u listu „Oslobođenje“ u zatvorenoj koverti preporučeno putem pošte ili direktno na protokol Zavoda, na adresu:


JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona
Bulevar Kralja Tvrtka I broj 4, 72 000 Zenica
Uz naznaku: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS (sa naznakom za koje radno mjesto)“

Direktor
Muris dr Karić, specijalista medicine rada
klinički toksikolog

 


22.02.2021. Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Zavod za medicinu rada  Zeničko - dobojskog kantona - PDF

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU
ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA
Broj: 1187/21
Zenica, 16.02.2021.


Na osnovu člana 66 stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 46/10 i 75/13), člana 31. stav 2. Statuta JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona broj: 7732/17 od 11.12.2017., Pravilnika o uslovima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/17) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog oglasa broj: 1186 /21 od 16.02.2021. , Upravni odbor JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA

I Naziv pozicije

 • Direktor JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona


II Mandat

 • Mandat direktora traje četiri godine. Po isteku mandata isto lice može, na osnovu javnog oglasa, ponovo biti imenovano za direktora, ali najviše za još jedan mandatni period.


II Opis pozicije

Nadležnosti direktora propisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti kao i odredbama Statuta JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona.

III Uslovi za kandidate

a) Opći uslovi

 • Da je stariji od 18 godina
 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da je psihički i fizički sposoban za obavljanje poslova direktora
 • Da se na njega ne odnosi član IX Ustava BIH, odnosno da nije pod optužnicom Međunraodnog suda za ratne zločine
 • Da nije na funkciji u političkoj stranci
 • Da nema privatni–finansijski interes u Zavodu
 • Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta), u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije


b) Posebni uslovi

 • završen medicinski fakultet i specijalizacija medicine rada ili specijalizacija medicine rada i sporta ili odgovarajuća specijalizacija iz djelatnosti Zavoda. Izuzetno, direktor Zavoda može biti i doktor medicine koji ima višegodišnje iskustvo u radu sa sportistima,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 • znanje o zdravstvenom menadžmentu, koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta.


IV Potrebni dokumenti

Uz svojeručno potpisanu prijavu na javni oglas, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz tačke III ovog oglasa, kako slijedi:

 • Potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija sa kontakt telefonom
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma medicinskog fakulteta
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispistu iz medicine rada ili medicine rada i sporta ili odgovarajuće specijalizacije iz djelatnosti Zavoda, odnosno dokaz o višegodišnjem iskustvu u radu sa sportistima
 • Potvrda o radnom iskustvu od najmanje 5 godina u struci
 • Dokaz o posjedovanju znanja iz zdravtsvenog menadžmenta: certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta.
 • Ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX Ustava BIH, odnosno da kandidat nije pod optiužnicom Međunraodnog suda za ratne zločine
 • Ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci
 • Ovjerena izjava da nema privatni–finansijski interes u Zavodu
 • Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta), u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije


Uz dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz tačke IV, koji mogu biti originalni dokumenti ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci, kandidati su dužni priložiti program rada i razvoja JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona za period od četiri godine.
Kandidat koji bude izabran i imenovan za direktora dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 (šest) mjeseci, prije stupanja na poziciju.

V Podnošenje prijava

Javni oglas će biti objavljen na web stranici Zavoda, web stranici osnivača, web stranici JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona, u dnevnom listu „Oslobođenje“ - skraćena verzija i u Službenim novinama Federacije BiH.
Nepotpune i neblagovremene prijave komisija neće uzeti u razmatranje.
Neblagovremenom prijavom smtatrat će se prijava koja na protokol Zavoda bude zaprimljena nakon utvrđenog roka.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu:
JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona
Bulevar Kralja Tvrtka I broj 4
72000 Zenica
sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona – NE OTVARATI“
Na poleđini koverte navesti ime i prezime i adresu podnosioca prijave.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave.

VI Ostale napomene

Svi kandidati koji dospiju na rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, biće pozvani na intervju pred Komisijom za provođenje procedure izbora kandidata za direktora. Po okončanju intervjua, komisija sačinjava konačnu rang listu kandidata za imenovanje na poziciju direktora. Konačno imenovanje direktora obavlja Upravni odbor JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona, uz suglasnost Ministra zadravstva Zeničko-dobojskog kantona, a saglasno članu 66. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Nakon završene procedure izbora i imenovanja direktora, prijava i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas.
Lični podaci o učesnicima Javnog oglasa su tajna i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/06, 76/11 i 89/11).Zamjenik predsjednika
Upravnog odbora

Stefana Todorović, dipl. pravnica30.12.2020. 
Poništenje Javnog oglas za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme - PDF

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj: 7854 /20
Zenica, 29.12.2020. godine

Na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos broj: 7853/20 od 29.12.2020. godine, vd direktor objavljuje

PONIŠTENJE

Javnog oglasa za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme

Poništava se javni oglas za prijem na određeno i neodređeno vrijeme u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona, objavljen dana 16.12.2020. u listu „Oslobođenje“ broj: 26.560 i ispravka javnog oglasa objavljenja dana 18.12.2020 u listu „Oslobođenje“ broj: 26.562., te na web stranicama JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona, Vlade Zeničko – dobojskog kantona, te web stranici JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona.

Kandidati koji su podnijeli prijave na javni oglas, iste mogu podići u upravi Zavoda.


VD Direktor
Muris dr Karić, specijalista medicine rada,
subspecijalista kliničke toksikologije


18.12.2020. Ispravka Javnog oglas za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj: 7647/20

Zenica, 17.12.2020.

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko – dobojskog kantona broj: 8/19, 6/20, 19/20), Pravilnika o radu Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018, 515/2020, 2813/2020, 4218/20 i Procedure o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona broj: 514/20 od 24.1.2020, i člana 36. Statuta broj 7732/17 od 11.7.2020., direktor JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona objavljuje

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

U Javnom oglasu za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona, objavljenom 16.12.2020. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na službenim web stranicama JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona (www.kzmr-zdk.ba), Vlade Zeničko-obojskog kantona (www.zdk.ba) i JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona (https://zdk-szz.ba), vrši se ispravka na način:

- Na kraju teksta javnog oglasa, iza broja „8“, mijenja se riječ u zagradi koja glasi: „petnaest“ tako da glasi: „osam“.

U preostalom dijelu Javni oglas ostaje nepromijenjen.

Imajući u vidu navedenu ispravku Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave ove ispravke.


Direktor
Prim. dr sci. Mersija Kasumović

 


16.12.2020.  Javni oglas za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko – dobojskog kantona broj: 8/19, 6/20, 19/20), Pravilnika o radu Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018, 515/2020, 2813/2020, 4218/20 i Procedure o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona broj:514/20 od 24.1.2020. te Odluke direktora o potrebi prijema u radni odnos broj:7566/20 od15.12.2020., raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme

Radna mjesta:

1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.316,60 KM
 • Specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

2. Doktor specijalista neuropsihijatrije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.316,60 KM
 • Specijalista neuropsihijatrije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

3. Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.316,60 KM
 • Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

4. Doktor specijalista medicinske mikrobiologije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.316,60 KM
 • Specijalista medicinske mikrobiologije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

5. Doktor specijalista otorinolaringologije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.316,60 KM
 • Specijalista otorinolaringologije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

6. Referent za fakturisanje i obradu interne ulazno-izlazne dokumentacije,

 • 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 2 (dvije)godine
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 806,85 KM
 • Referent za fakturisanje i obradu interne ulazno-izlazne dokumentacije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona

Uslovi za vršenje poslova

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 • Da su državljani Bosne i Hercegovine, što dokazuju dostavljenim uvjerenjem o državljanstvu
 • Da su psihički i fizički sposobni za obavljanje poslova za radno mjesto za koje se prijavljuju, a što dokazuju dostavljanjem originalnog ljekarskog uvjerenja i orginalne sanitarne knjižiće (za radna mjesta od 1-5)

  Dokaze iz prethodnog stava ovog Javnog oglasa, dostavit će kandidati koji budu izabrani na Javnom oglasu, u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos, a prije stupanja na rad.

Pored općih, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, kako slijedi:

 • Za radno mjesto broj 1: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), specijalizacija iz medicine rada ili iz medicine rada i sporta, važeća licenca za rad i poznavanje rada na računaru.
 • Za radno mjesto broj 2: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), specijalizacija iz neuropsihijatrije, važeća licenca za rad i poznavanje rada na računaru.
 • Za radno mjesto broj 3: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije, važeća licenca za rad i poznavanje rada na računaru.
 • Za radno mjesto broj 4: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), specijalizacija iz medicinske mikrobiologije, važeća licenca za rad i poznavanje rada na računaru.
 • Za radno mjesto broj 5: VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), specijalizacija iz otorinolaringologije, važeća licenca za rad i poznavanje rada na računaru.
 • Za radno mjesto broj 6: SSS-IV, Ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, šest mjeseci rada u struci

Dokazi

U svrhu dokazivanja naprijed navedenih uslova, kandidati su dužni uz prijavu na javni oglas, dostaviti i kraću biografiju sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona, kao i sljedeću dokumentaciju i akte, kao dokaze (originale ili kopije s ovjerom ne starijom od 6 mjeseci):

 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma o završenom fakultetu, odnosno srednjoj školi)
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za radna mjesta broj: 1.-5)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta od: 1.-5.)
 • Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore (za radna mjesta od: 1.-5.)
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (za radna mjesta od: 1.-6.)
 • Dokaz o radnom iskustvu (za radno mjesto 6.)
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru(za radna mjesta od: 1.-6.)

Oblasti i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni dio ispita

 • Literatura za spremanje ispita: Literatura korištena tokom studija na Medicinskom fakultetu (radna mjesta 1-5), odnosno tokom školovanja u Ekonomskoj školi ili gimnaziji (radno mjesto 6.)

Napomena:

 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru), uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili druguisprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi), ili ustanove koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru).
 • Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje
 • Sa kandidatima koji dostave potpunu dokumentaciju Komisija će obaviti pismeni i usmeni stručni ispit (za radna mjesta za koje je kao uslov propisana SSS samo usmeni ispit), nakon kojeg će biti donesena odluka o prijemu u radni odnos. O datumu, vremenu i mjestu pristupanja polaganja pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem pismene obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita.
 • Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog i usmenog stručnog dijela ispita, smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure.
 • Kriterij na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: postignuti uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu, eventualne preporuke ranijih poslodavaca i dosadašnje radno iskustvo.
 • O rezultatima oglasa, kandidati će biti pismeno obavješteni.
 • Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja u vezi sa ovim javnim oglasom: Hana Busuladžić, mag.iur., broj tel: 032/449-463
 • Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.

Svu traženu dokumentaciju, uz prijavu potpisanu od strane podnosioca i kratku biografiju, treba dostaviti najkasnije u roku od 8 (petnaest) dana od dana njegove objave u listu „Oslobođenje“ u zatvorenoj koverti preporučeno putem pošte ili direktno na protokol Zavoda, na adresu:

JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona
Bulevar Kralja Tvrtka I broj 4, 72 000 Zenica
Uz naznaku: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS (sa naznakom za koje radno mjesto)“

Direktor
Dr sc. prim. Mersija Kasumović


09.11.2020.  Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU
ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA
Broj: 6841 /20
Zenica, 09.11.2020.

Na osnovu člana 66 stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 46/10 i 75/13), člana 31. stav 2. Statuta JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona broj: 7732/17 od 11.12.2017., Pravilnika o uslovima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/17) i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona broj: /20 od __.11.2020., Upravni odbor JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona r a s p i s u j e

J A V N I O G L A S

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA

I Naziv pozicije

 • Direktor JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona

II Mandat

 • Mandat direktora traje četiri godine. Po isteku mandata isto lice može, na osnovu javnog oglasa, ponovo biti imenovano za direktora, ali najviše za još jedan mandatni period.


II Opis pozicije
Nadležnosti direktora propisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti kao i odredbama Statuta JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona.


III Uslovi za kandidate

a) Opći uslovi

 • Da je stariji od 18 godina
 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da je psihički i fizički sposoban za obavljanje poslova direktora
 • Da se na njega ne odnosi član IX Ustava BIH, odnosno da nije pod optiužnicom Međunraodnog suda za ratne zločine
 • Da nije na funkciji u političkoj stranci
 • Da nema privatni–finansijski interes u Zavodu
 • Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta), u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije


 b) Posebni uslovi

 • završen medicinski fakultet i specijalizacija medicine rada ili specijalizacija medicine rada i sporta ili odgovarajuća specijalizacija iz djelatnosti Zavoda. Izuzetno, direktor Zavoda može biti i doktor medicine koji ima višegodišnje iskustvo u radu sa sportistima,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 • znanje o zdravstvenom menadžmentu, koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta.


IV Potrebni dokumenti

Uz svojeručno potpisanu prijavu na javni oglas, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz tačke III ovog oglasa, kako slijedi:

 • Potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija sa kontakt telefonom
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma medicinskog fakulteta
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispistu iz medicine rada ili medicine rada i sporta ili odgovarajuće specijalizacije iz djelatnosti Zavoda, odnosno dokaz o višegodišnjem iskustvu u radu sa sportistima
 • Potvrda o radnom uskustu od najmanje 5 godina u struci
 • Dokaz o posjedovanju znanja iz zdravtsvenog menadžmenta: certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta.
 • Ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX Ustava BIH, odnosno da kandidat nije pod optiužnicom Međunraodnog suda za ratne zločine
 • Ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci
 • Ovjerena izjava da nema privatni–finansijski interes u Zavodu
 • Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta), u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije

Uz dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz tačke IV, koji mogu biti originalni dokumenti ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci, kandidati su dužni priložiti program rada i razvoja JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona za period od četiri godine.
Kandidat koji bude izabran i imenovan za direktora dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 (šest) mjeseci, prije stupanja na poziciju.


V Podnošenje prijava

Javni oglas će biti objavljen na web stranici Zavoda, web stranici osnivača, web stranici JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona, u dnevnom listu „Oslobođenje“ - skraćena verzija i u Službenim novinama Federacije BiH.
Nepotpune i neblagovremene prijave komisija neće uzeti u razmatranje.
Neblagovremenom prijavom smtatrat će se prijava koja na protokol Zavoda bude zaprimljena nakon utvrđenog roka.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu: 

JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona
Bulevar Kralja Tvrtka I broj 4
72000 Zenica

sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona – NE OTVARATI“
Na poleđini koverte navesti ime i prezime i adresu podnosioca prijave.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave u Službenim novinama.


VI Ostale napomene
Svi kandidati koji dospiju na rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, biće pozvani na intervju pred Komisijom za provođenje procedure izbora kandidata za direktora. Po okončanju intervjua, komisija sačinjava konačnu rang listu kandidata za imenovanje na poziciju direktora. Konačno imenovanje direktora obavlja Upravni odbor JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona, uz suglasnost Ministra zadravstva Zeničko-dobojskog kantona, a saglasno članu 66. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Nakon završene procedure izbora i imenovanja direktora, prijava i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas.
Lični podaci o učesnicima Javnog oglasa su tajna i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/06, 76/11 i 89/11).


Predsjednik
Upravnog odbora

Karić dr Muris, specijalista medicine rada,
Klinički toksikolog

 


04.08.2020. Javni oglas za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme - opširnije PDF

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko – dobojskog kantona broj: 8/19 i 6/20), Pravilnika o radu Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018, 515/2020, 2813/2020, 4218/20 i Procedure o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona broj: 514/20 od 24.1.2020. te Odluke direktora o potrebi prijema u radni odnos broj: 4753/20 od 30.7.2020., raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme

Radna mjesta:

1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.183,00 KM
 • Specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

2. Doktor specijalista neuropsihijatrije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.183,00 KM
 • Specijalista neuropsihijatrije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

3. Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.183,00 KM
 • Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

4. Doktor specijalista medicinske mikrobiologije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.183,00 KM
 • Specijalista medicinske mikrobiologije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

5. Medicinska sestra - tehničar u konsultativno specijalističkoj službi medicine rada sa dijagnostikom i liječenje u odnosu na uslove i zahtjeve radnog mjesta, kardiološka ordinacija,

 • 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM
 • Medicinska sestra – tehničar u kardiološkoj ordinaciji obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona

opširnije PDF

 


 

18.03.2020. Poništenje javnog oglasa za prijem u radni odnos - opširnije PDF

Na osnovu člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“ broj: 8/19) i Zaključka Operativnog štaba JU Zavoda za medicnu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona direktor d o n o s i

O D L U K U

o poništenju javnog oglasa za prijem u radni odnos

I
Poništava se javni oglas za prijem radnika u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona, objavljen dana 25.02.2020. u listu „Naša riječ“, na web stranici JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona, Vlade Zeničko – dobojskog kantona, te web stranici JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona.

opširnije PDF

 


 


24.02.2020. Javni oglasa za prijem radnika u radni odnos - opširnije PDF

Odluka broj 1339/20 od 24.02.2020. godine

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos

Radna mjesta:

 1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta
  - 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine
  - pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM
 2. Doktor specijalista neuropsihijatrije
  - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
  - pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM
 3. Specijalista medicinske biohemije
  - 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme – na period od 3(tri) godine sa nepunim radnim vremenom u trajanju od 4 sata dnevno
  - pripadajuća osnovna neto plaća: 989,00 KM
 4. Medicinski laborant u Službi za laboratorijsku dijagnostiku
  - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine
  - pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM
 5. Medicinska sestra - tehničar u Službi za medicinu rada i sportsku medicinu
  - 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine
  - pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

opširnije PDF

 


 

21.11.2019. Obavijest o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos - opširnije PDF

Odluka broj 9142/19 od 20.11.2019. godine

 


 

15.10.2019. JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA - opširnije PDF

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18), člana 7a. Pravilnika o radu JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018 od 23.06.2017. 11.8.2017, 11.12.2017, 16.02.2018, 21.3.2018, 24.5.2018, 31.10.2018, 26.12.2018. godine, a u skladu sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko – dobojskog kantona broj: 8/19), i Procedurom o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona broj: 5910/19,  6391/19 od 08.8.2019., 03.9.2019  te Odluke direktora za popunu upražnjenih radnih mjesta broj: 7950/19 od 11.10.2019., direktor Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu raspisuje 

JAVNI OGLAS 

za prijem radnika u radni odnos

Radna mjesta:

01. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta

- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

- pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM

02. Doktor specijalista neuropsihijatrije

- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme 

- pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM

03. Doktor specijalista pneumoftiziologije 

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 2 (dvije) godine

- pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM

04. Viši fizioterapeut

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – do povratka porodilje, a najduže na period od 1 (jedne) godine

- pripadajuća osnovna neto plaća: 1.105,00 KM

05. Medicinska sestra - tehničar u konsultativno specijalističkoj službi medicine rada sa dijagnostikom i liječenje u odnosu na uslove i zahtjeve radnog mjesta

- odjeljenje ORL, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme – na period od 18    (osamnaest) mjeseci 

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

 05.1.- kardiološka ordinacija, 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period    od 6 (šest) mjeseci 

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

06. Medicinska sestra - tehničar u službi za medicinu rada i sportsku medicinu, ordinacija medicine rada

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 18 (osamnaest) mjeseci

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

07. Medicinska sestra – tehničar u službi za opću zdravstvenu zaštitu sa blokom za intervencije i zdravstvenu zaštitu studenata

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 18 (osamnaest) mjeseci

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

08. Medicinski laborant u Službi za laboratorijsku dijagnostiku

- 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme – na period od 6 (šest) mjeseci

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

09. Spremačica

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine

- pripadajuća osnovna neto plaća: 465,00 KM

.... opširnije PDF

 


 

10.09.2019. JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA - opširnije PDF

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (,,Službene novine Federacije BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 7 a. Pravilnika o radu JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko -dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018 od 23.06.2017. 11.8.2017, 11.12.2017, 16.02.2018, 21.3.2018, 24.5.2018, 31.10.2018, 26.12.2018. godine, a u skladu sa Procedurom o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i Odluke direktora za popunu upražnjenih radnih mjesta broj: broj: 5910/19 od 08.08.2019., direktor Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu raspisuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos .... opširnije PDF

 

Javne nabavke - Plan nabavke i odluke za 2020. godinu

 

 ODLUKE:

Javne nabavke - Plan nabavke i odluke za 2021. godinu

 

 ODLUKE: