DJELATNOSTI - ZAVOD DANAS

Print

JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZE-DO kantona Zenica je zdravstvena ustanova koja u skladu sa članom 120 Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH /Sl.novine FBiH br.46/10/ obavlja prvenstveno specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika.

S obzirom na djelatnost koju obavlja jedina je zdravstvena ustanova  u ZE-DO kantonu koja u cjelosti ispunjava propisane uvjete prostora, kadra i opreme za obavljanje svih vrsta prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika, utvrđenih Pravilnikom o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim  radnim mjestima /Službeni list SR. BiH broj 21/91/, kao i uslove za obavljanje ljekarskih pregleda radnika koji se upućuju na rad u inostranstvo.  

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine F BiH“ br.46/10) i Odlukom o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada („Sl.novine Ze-do kantona“, br.11/12),

JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona obavlja i djelatnosti na segmentu zdravstvene zaštite sportaša i studenata,koje podrazumijevaju:

 

U Zavodu se vrše i slijedeće usluge:

 

Navedene usluge obavljaju se na zahtjev Poslodavaca ili fizičkih lica uz  vlastito plaćanje /ugovorni odnos sa Poslodavcima, dok fizička lica plaćaju usluge na blagajni Ustanove po važećem cjenovniku/.

Zavod je opremljen savremenom medicinskom opremom za dijagnostiku i liječenje kao i kadrovima koji rade u šest Službi.

Trenutno zapošljava 75 radnika i to:

te ostalo medicinsko i nemedicinsko osoblje VSS, VŠ i SS struke.